ร่วมงานกับเรา

1. โปรแกรมเมอร์
รายละเอียดของงาน
  • รับผิดชอบด้านงานเขียน ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ขององค์กร
  • พัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการขององค์กร
  • เงินเดือน - ตามตกลงและตามประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติ
  • หญิง , ชาย
  • ไม่เกิน 30 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
  • มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม ASP.NET, C#, VB.NET
  • รักการเรียนรู้ สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมศึกษาและประยุกต์ใช้งาน
  • ยินดีรับนักศิกษาจบใหม่
สนใจติดต่อ

สถานทีปฏิบัติงาน

ตากสิน ซอย 12/1 กทม

วิธีการรับสมัคร

ติดต่อโทร
086-4169932 / 096-3654956 / 085-0471198
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374