สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นปีที่ประสบกับความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน และปัจจัยความเสี่ยงหลายประการ หลังจากที่ปีก่อนที่ บริษัทฯ ได้ประสบภาวะขาดทุน และ จุดต่ำสุดไปแล้ว ในช่วงปลายของปี 2559 บริษัทฯ ได้พลิกกลับมามีกำไร และภาพรวมของบริษัทฯ ถือว่าเติบโตขึ้น แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะค่อนข้างชะลอตัวก็ตาม และเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร บริษัทฯ ได้กระจายและขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่นธุรกิจพื่อให้บริการจัดหาตู้ส่งสินค้า และให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ , ธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศให้ครบวงจรมากขึ้น และ ธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไต และจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระจายความเสี่ยงในธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต นอกจากกระเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วยังส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และ ต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย

ในปีข้างหน้า ภาพรวมเศรษฐกิจการขนส่งปี 2560 บริษัทฯ ประเมินทิศทางธุรกิจขนส่งจะเติบโตขึ้นกว่าปีก่อน ตามภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ จากการที่ผู้ประกอบการจีนย้ายฐานการผลิตข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมการขนส่งมีแนวโน้มปรับตัวที่ดีตามไปด้วย โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2560 เติบโตสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ คาดสัดส่วนรายได้จากโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่ 80% และ ในประเทศที่ 20% อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังให้น้ำหนักในการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมากกว่าในประเทศ เนื่องจากความต้องการขนส่งและเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังมีอยู่มาก รวมถึงการให้ความสนใจเข้ามาร่วมทุนของบริษัทฯ ต่างๆ ที่อยู่ในธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยกัน ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และธุรกิจขนส่งที่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากตามการลงทุนที่จะมีมากขึ้นเช่นกัน

ท้ายนี้ ในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ และขอขอบคุณในทุกความไว้วางใจและความเชื่อมั่น จากผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และ คู่ค้า ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ขอให้ความมั่นใจว่าจะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ เพื่อบริษัทฯ จะพัฒนาเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

กิตติ พัวถาวรสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374