สาสน์จากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กระแสที่มาแรงมากตลอดทั้งปีคือการที่ประเทศไทย และคนไทยต้อง "เตรียมตัว" ที่จะเข้าสู่ความเป็น "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" หรือ "A.E.C." อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้ว หลังจากที่คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาโอกาสที่จะให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ แก่ธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วเห็นว่ามีธุรกิจโลจิสติกส์ทางทะเลกับเพื่อนบ้านของเราในทิศตะวันตกที่น่าจะมีการขยายตัวที่ดีมาก จึงได้เข้าไปให้บริการโลจิสติกส์ ผ่านท่าเรือที่จังหวัดระนองเพื่อนำส่งสินค้าเข้าสู่กรุงย่างกุ้งได้โดยตรง โดยใช้เวลาเดินทางสั้นกว่าเดิมที่ออกจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปย่างกุ้งหลายเท่า (จาก ๑๑ วัน เหลือ ๒ วัน)

ทางภาคธุรกิจส่งออกจากไทย ซึ่งได้หันมาใช้บริการของ เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ท่าเรือระนอง ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกันกลไกของรัฐหลายหน่วยงานที่ท่าเรือระนอง ต้องร่วมมือและสอดคล้องกันเพื่อเตรียมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจากตลาดอาเซียน ทำให้ผลของการส่งออกที่เริ่มต้นได้ดีมากกลายเป็นปัญหาในเวลาต่อมา

เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ตัดสินใจระงับการดำเนินงานที่ท่าเรือระนองไว้ก่อน ส่งผลให้มีการขาดทุนขึ้นจากการดำเนินงานที่ท่าเรือระนอง ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้งานสามารถเดินหน้าไปได้และไม่พบกับอุปสรรคอีก

ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ผมขอยืนยันกับท่านผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและผู้บริหาร สามารถจะนำบริษัทของเรานี้ไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กร ทัพพะรังสี
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374