ปฏิทินนักลงทุน

เลือกปี
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
12 มิถุนายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
15 ธันวาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
8 ธันวาคม 2558 วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2558 เวลา 09.00-10.00 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11
28 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กทม.
30 มีนาคม 2558 วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2557 เวลา 10.10-11.10 น. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 ชั้น 11
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374