กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

เลือกปี
  ดาวน์โหลด PDF ดู Webcast
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560    
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560    
  ดาวน์โหลด PDF ดู Webcast
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559    
  ดาวน์โหลด PDF ดู Webcast
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558    
งานแถลงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2558    
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558    
  ดาวน์โหลด PDF ดู Webcast
งานแถลงผลการดำเนินงาน รายปี 2557    
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374