ราคาหลักทรัพย์

เลือกหลักทรัพย์
สัญลักษณ์ : NCL
ราคาล่าสุด (บาท)
2.10
ราคาเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (หุ้น)
- (-%) -
ราคาเปิด สูงสุด
- -
วันก่อนหน้า ต่ำสุด
2.10 -
ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์ สูงสุดใน 52 สัปดาห์
1.70 2.72
ปรับปรุงเมื่อ: 24 สิงหาคม 2560 | 09:36
Chart Type
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374