ราคาหลักทรัพย์

เลือกหลักทรัพย์
สัญลักษณ์ : NCL
ราคาล่าสุด (บาท)
3.02
ราคาเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (หุ้น)
+0.02 (0.67%) 2,269,600
ราคาเปิด สูงสุด
3.02 3.06
วันก่อนหน้า ต่ำสุด
3.00 2.94
ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์ สูงสุดใน 52 สัปดาห์
1.98 3.22
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2560 | 16:01
Chart Type
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374