การแจ้งเบาะแสการทุจริต

ชื่อ- สกุล :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
เรื่องที่ต้องการร้องเรียน :
รายละเอียดที่ต้องการร้องเรียน :
 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-473-7351
02-473-7374